FORRETNINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

Disse forretningsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Autodo Undervognsbehandling ApS, CVR-nr. 35 86 20 05 (herefter ”Selskabet”) og kunden (herefter ”Kunden”) vedrørende Selskabets udførelse af tjenesteydelser til Kunden.

Enhver fravigelse af Betingelserne kræver skriftlighed og enighed mellem Selskabet og Kunden.

2. SELSKABETS VIRKSOMHED OG YDELSER

Selskabet driver virksomhed ved salg af rustbeskyttelse på køretøjer.

Selskabets ydelse består i at formidle rustbeskyttelse på Kundens køretøj i overensstemmelse med branchemæssige standarder på et autoriseret sprøjtecenter.

3. INDGÅELSE AF AFTALEN

Indgåelse af aftale mellem Selskabet og Kunden sker ved Kundens henvendelse til Selskabet på Selskabets hjemmeside.

På Selskabets hjemmeside bestiller Kunden tid og sted for gennemførelse af rustbeskyttelse. Det pågældende autoværksted modtager skriftlig oplysning om Kundens bestilling.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Samtlige de af Selskabet oplyste priser er inklusiv moms, såfremt den pågældende ydelse ifølge momsloven eller anden relevant lovgivning tillægges moms.

Kunden betaler med godkendt betalingskort i forbindelse med bestillingen på Selskabets hjemmeside. Betalingen for rustbehandlingen gennemføres dog først, når Kunden har fået gennemført rustbeskyttelsen.

5. FORTRYDELSESRET

Kunden har ret til at fortryde indgåelse af aftalen, indtil påbegyndelsen af rustbeskyttelsen har fundet sted. Kunden kan således ved at give skriftlig meddelelse herom til Selskabet fortryde aftalen, indtil det tidspunkt, hvor Kunden har indleveret køretøjet til Selskabet. Efter dette tidspunkt kan Kunden ikke fortryde aftalen.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

Selskabets ansvar over for Kunden er begrænset til at omfatte Kundens direkte tab. Kundens eventuelle indirekte tab, herunder driftstab, er Selskabet således ikke ansvarlig for.

Selskabets ansvar over for Kunden er i øvrigt beløbsmæssigt begrænset til det af Kunden betalte honorar til Selskabet.

Selskabet er ikke ansvarlig for Kundens tab som følge af dispositioner baseret på oplysninger modtaget fra Selskabet, medmindre Kundens tab er forårsaget af grov uagtsomhed fra Selskabet.

7. REKLAMATIONER

Såfremt Kunden er af en opfattelse, at den leverede ydelse er mangelfuld, er Kunden forpligtet til at reklamere skriftligt til Selskabet inden rimelig tid efter, at Kunden har opdaget forholdet.

Ved reklamation over ridser eller skrammer, skal kunden på forlangende kunne dokumentere, at skaderne ikke var tilstede ved indlevering. Vi anbefaler derfor, at kunden tager 4-5 billeder af bilen for/bag højre/venstre ude på p-pladsen ved indlevering.

Selskabet har ret til at undersøge køretøjet med henblik på at konstatere, om der foreligger en mangel eller skade.

Såfremt der efter Selskabets opfattelse foreligger en mangel eller skade, forbeholder Selskabet sig at afhjælpe manglen eller skaden.

8. PERSONDATA

Oplysninger om Kunden behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

9. LOVÆNDRINGER

Såfremt og i det omfang der sker ændringer i relevant lovgivning, forbeholder Selskabet sig ret til at ændre Betingelserne.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelige domstole.

Se alle vores afdelinger

Find afdeling

Du kan betale med følgende betalingsmidler

applepay dankort maestro mastercard mobilepay visa

Vi hjælper gerne

Du kan kontakte vores support på følgende måder: